Privacy Policy

Verwerking van persoonsgegevens.

Korpershoek Autoverhuur legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van haar afneemt of anderszins contact heeft met Korpershoek Autoverhuur. Zij gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Korpershoek Autoverhuur zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Korpershoek Autoverhuur jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.