Veel gestelde vragen

 

Moet ik mij identificeren als ik een auto kom huren?
Als u een auto huurt, vragen wij twee legitimatiebewijzen. Een rijbewijs is er vanzelfsprekend één van. De tweede mag een paspoort zijn of een identiteitskaart. Let u er wel op dat uw legitimatiebewijs geldig is. Vooral bij rijbewijzen bestaat daarover weleens onduidelijkheid. Kijk naar de datum achter 'Vernieuwen voor'. Ook wordt om een recent officieel poststuk (bankafschrift, telefoonrekening, salarisstrook o.i.d.) gevraagd dat niet ouder is dan 30 dagen. U kunt dit uiteraard ook digitaal overleggen.

Is de huurauto verzekerd?
Voor elke huurauto is een volledige WA en inzittende verzekering afgesloten met een standaard eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis bij niet verhaalbare schade. U kan het eigen risico verlagen naar € 350,- tegen een vastgesteld bedrag per dag. Voor bestelbussen en bakwagens geldt tevens een eigen risico vanaf € 1.500,- bij bovenhoofdse schade, dit eigen risico is niet te verlagen of afkoopbaar.

Wat te doen in geval van schade?
Komt u om wat voor reden dan ook in de problemen met uw huurauto, dan kunt u tijdens en buiten kantoortijden ons op telefoonnummer 010-4855720 bellen. Vergeet u bij een ongeval niet het schadeformulier in te vullen! Een exemplaar heeft u ontvangen tezamen met uw huurovereenkomst (in de zwarte documententas). Maak foto's van de situatie en noteer - indien aanwezig - eventuele getuigen. De schade dient te allen tijde binnen 24-uur aan ons te worden gemeld. Indien dit niet gebeurt, kunnen wij geen melding maken bij onze verzekeringsmaatschappij en wordt € 650,- boete doorberekend.

Mag ik met mijn huurauto naar het buitenland?
Indien u vooraf kenbaar heeft gemaakt aan Korpershoek Autoverhuur dat u met uw huurauto naar het buitenland wenst te rijden, kunt u zonder problemen naar alle 15 landen van de voormalige EU m.u.v. de landen van het voormalige Oostblok. U dient dit van tevoren met één van onze medewerkers te overleggen en er dient een ANWB reis en kredietbrief te worden afgenomen.

Mogen ook anderen dan ikzelf in de huurauto rijden?
Iedereen met een geldig Nederlands rijbewijs dat minimaal 1 jaar in bezit is en ouder is dan 19 jaar, mag een huurauto van Korpershoek Autoverhuur besturen. Iedere chauffeur dient vooraf bij Korpershoek Autoverhuur te worden geregistreerd. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden. Houdt u er echter rekening mee dat te allen tijde de auto onder verantwoordelijkheid van de huurder is gehuurd. Voor overtredingen e.d. blijft de huurder aansprakelijk.

Moet ik een geldig Nederlands rijbewijs hebben?
Ja. Om bij Korpershoek Autoverhuur een auto te huren dient u in het bezit zijn van een geldig NEDERLANDS rijbewijs dat u langer dan 1 jaar in bezit heeft.

Kan ik een auto huren als ik nog geen 21 jaar ben?
Ja dat is mogelijk, u dient echter wel minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en uw leeftijd is minstens 19 jaar.

Zijn alle huurauto’s direct beschikbaar?
U kunt het beste zo vroeg mogelijk voor de geplande vertrekdatum reserveren om er zeker van te zijn dat de gewenste huurauto beschikbaar is. Op onze locaties kunnen ze u precies doorgeven welke auto’s er beschikbaar zijn in de gewenste huurperiode. Reserveringen via de website zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en pas definitief als de aanvraag door Korpershoek Autoverhuur is bevestigd.

Kan de huurauto na sluitingstijd worden ingeleverd?
Ja, dat kan. Er is een mogelijkheid om de huurauto na sluitingstijd in te leveren maar u blijft aansprakelijk voor de huurauto tot een medewerker van Korpershoek Autoverhuur de door u gehuurde auto in ontvangst heeft genomen (openingstijd vestiging de volgende dag).

Wordt de huurauto volgetankt meegegeven?
De huurauto wordt met een volle tank brandstof uitgegeven. U dient – tenzij anders overeengekomen – de huurauto met een volle tank brandstof weer in te leveren en de brandstofbon aan Korpershoek Autoverhuur ter inzage te overhandigen. In geval van ontbreken van de brandstofbon waardoor alsnog door Korpershoek Autoverhuur moet worden getankt, behoudt verhuurder het recht naast de brandstofkosten amdministratiekosten in rekening te brengen.

Kan de huurperiode worden verlengd?
Als blijkt dat u de huurauto langer nodig heeft, dient u contact op te nemen met Korpershoek Autoverhuur en na te vragen of dit mogelijk is. Korpershoek Autoverhuur zal wanneer verlenging mogelijk is, aan u doorgeven met hoeveel de waarborgsom moet worden verhoogd en u dient een nieuwe huurovereenkomst te ondertekenen.

Zijn de prijzen in- of exclusief BTW? 

Alle genoemde prijzen van de huurauto's op de website zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Hoe hoog is de waarborgsom?
De hoogte van de waarborgsom wordt door Korpershoek Autoverhuur per huurovereenkomst bepaald en bedraagt minimaal € 300,-. De hoogte van de waarborgsom is afhankelijk van het type auto dat wordt gehuurd, de huurperiode, het aantal kilometers dat u verwacht te gaan rijden en of u naar het buitenland gaat.

Wanneer en hoe kan de waarborgsom worden betaald?
De waarborgsom dient vooraf per PIN te worden voldaan. Het is ook mogelijk voorafgaand de verschuldigde waarborgsom over te maken naar de bankrekening van Korpershoek Autoverhuur. Wij accepteren GEEN creditcards.

Wat te doen in geval van pech?
Mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor u niet meer verder kunt rijden met uw huurauto, breng dan allereerst uzelf en de huurauto in een veilige zone. Gebruik de gevarendriehoek en alarmlichten om aan te geven dat u met pech staat en bel vervolgens Korpershoek Autoverhuur (010-4855720). Korpershoek Autoverhuur bepaalt of de ANWB kan worden ingeschakeld of dat een medewerker van Korpershoek Autoverhuur naar u toekomt om het euvel te verhelpen of voor vervangend vervoer te zorgen. Wij besteden grote zorg aan het door ons uit te geven materiaal doch kunnen nooit 100% garanderen dat er niets gebeurt. Wel krijgt u van ons de garantie dat wij alles wat in ons vermogen ligt in het werkstellen om u zo snel mogelijk op weg te helpen mocht de huurauto u in de steek laten.