Huurvoorwaarden

De bestuurder van de huurauto dient bij aanvang van de huur aan Korpershoek Autoverhuur te overleggen een

  • Geldig Nederlands rijbewijs (minimaal 1 jaar in bezit). 
  • Officieel poststuk (bank-/giroafschrift, telefoonrekening, salarisstrook o.i.d.) van maximaal 1 maand oud. Dit mag ook digitaal (via een .pdf) worden overlegd indien naam, adres en dagtekening tezamen zichtbaar zijn en het bestand van een officiele instantie afkomstig is.
  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Indien het een zakelijke tenaamstelling betreft een recent (kopie van het) uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).

 

Wij controleren de gegevens aan de hand van ons waarschuwingssysteem.

Een tweede bestuurder is toegestaan als het rijbewijs is in ons systeem is geregistreerd.